tài shìhé : 13 bulan yang lalugǎnjué liǎnjiá yǒudiǎn fā tàng

感觉脸颊有点发烫

yuánlái wǒmen de gē shì zhèyàng chàng

原来我们的歌是这样唱

xīn zài tiào yǎnkàn tiān

心在跳 眼看天

mìmì bù xiǎng bèi fāxiàn

秘密不想被发现

nǐ de xiào wēnnuǎn bāo zhe wǒ de ài

你的笑 温暖包着我的爱


zhè yī kè wǒ zhēn de quèdìng wèilái

这一刻我真的确定未来

fǎngfú shìjiè yě gēnzhe zài hēngchàng

仿佛世界 也跟着在哼唱

------------


yuè guāngguāng fēng liángliáng

月光光 风凉凉

wēiwēi xiào mànmàn zǒu

微微笑 慢慢走

wǒ ài nǐ nǐ ài wǒ

我爱你 你爱我

tài shìhé

太适合
0 comments:

Pengikut